Başarı Senin | Sitikolin Nedir ?

Başarı Senin

DİKKAT PERFORMANSINDA  İYİLEŞME
28 gün sitikolin takviyesi alan sağlıklı yetişkinlerde dikkat performansında  iyileşme sağlandığı tespit edilmiştir.
Food and Nutrition Sciences, 2012, 3, 769-773
LINK :  https://www.researchgate.net/publication/266169922

 

SİTİKOLİN  ÖĞRENME VE HAFIZA PERFORMANSINI İYİLEŞTİRMEKTEDİR.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171187

  

DİKKAT MEKANİZMALARINI ARTIRIR
Alternatif  beyin takviyesi olarak Sitikolin kullanımının, sağlıklı bireylerde dikkat mekanizmalarını artırdığı gösterilmiştir.
Int J Food Sci Nutr. 2012 ;63(4):421-5.
LINK : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22578105

 

BEYİN AKTİVASYONUNDA GENEL İYİLEŞME
Sitikolin kullanımı ile çalışma belleğine yeni ve ilgili bilgileri yerleştirme yeteneğinde ve genel olarak geliştirilmiş beyin aktivasyonunda genel bir iyileşme olduğunu göstermektedir.
Int J Food Sci Nutr. 2014 ;65(8):1003-7.
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25046515

  

İŞTAH  KONTROLÜ
6 hafta sitikolin kullananların iştah derecelerinde anlamlı  azalmalar görülmüştür.
Sitikolinin, iştah kontrolünde potansiyel olarak yararlı olduğunu tespit edilmiştir.
Int J Eat Disord. 2010 Jan;43(1):6-13. doi: 10.1002/eat.20658
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19260039