Gelecek Sensin | Sitikolin Nedir ?

Gelecek Sensin

DİKKAT PERFORMANSI VE PSİKOMOTOR HIZ
28 gün sitikolin alan adölesanlarda (11-19 yaş), plasebo alanlara kıyasla dikkat ve psikomotor hızda artma ve dürtüsellikte azalma gözlenmiştir.
 Atten Disord. 2019 Jan;23(2):121-134 
LINK : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26179181


ÖĞRENME VE HAFIZA PERFORMANSINA OLUMLU ETKİ

Sitikolin kullanımının öğrenci ve öğretmenlerde,  öğrenme ve hafıza performansını iyileştirdiği, kısa süreli (2 hafta) ve aylık olarak kullanıldığında psiko-emosyonel bozuklukları da  düzelttiği gösterilmiştir.
Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2018;118(12):11-18. doi: 10.17116/jnevro201811812111.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30698554


BEYİN AKTİVASYONUNDA GENEL İYİLEŞME
Sitikolin kullanımı ile çalışma belleğine yeni ve ilgili bilgileri yerleştirme yeteneğinde ve genel olarak geliştirilmiş beyin aktivasyonunda genel bir iyileşme olduğunu göstermektedir.
Int J Food Sci Nutr. 2014 ;65(8):1003-7.
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25046515


DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
Sitikolin ile tedavide, nöronal membranların oluşumunda ve onarımında rol alan yapısal fosfolipidlerin biyosentezindeki etkisine bağlı olarak dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, otizm ve X’e bağlı mental gerilik gibi durumlarda iyileşmeler gözlenmiştir.
Rev Neurol2012 16 Şubat, 54 (4): 241-8.
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rev+Neurol.+2012+16+%C5%9Eubat%2C+54+(4)%3A+241-8.


İŞTAH  KONTROLÜ
6 hafta sitikolin kullananların iştah derecelerinde anlamlı  azalmalar görülmüştür.
Sitikolinin, iştah kontrolünde potansiyel olarak yararlı olduğunu tespit edilmiştir.
Int J Eat Disord. 2010 Jan;43(1):6-13. doi: 10.1002/eat.20658
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19260039