İdeallerinle Güçlüsün | Sitikolin Nedir ?

İdeallerinle Güçlüsün

ÖĞRENME VE HAFIZA PERFORMANSINDA İYİLEŞME
Sitikolin kullanımının üniversite öğrencilerinde ve öğretmenlerinde,  öğrenme ve hafıza performansını iyileştirdiği, kısa süreli (2 hafta) ve aylık olarak kullanıldığında psiko-emosyonel bozuklukları da  düzelttiği gösterilmiştir.
Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2018;118(12):11-18. doi: 10.17116/jnevro201811812111.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30698554

 

BEYİN AKTİVASYONUNDA GENEL İYİLEŞME
Sitikolin kullanımı ile çalışma belleğine yeni ve ilgili bilgileri yerleştirme yeteneğinde ve genel olarak geliştirilmiş beyin aktivasyonunda genel bir iyileşme olduğunu göstermektedir.
Int J Food Sci Nutr. 2014 ;65(8):1003-7.
 LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25046515

  

SİTİKOLİN  ÖĞRENME VE HAFIZA PERFORMANSINI İYİLEŞTİRMEKTEDİR.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171187

  

İŞTAH  KONTROLÜ
6 hafta sitikolin kullananların iştah derecelerinde anlamlı  azalmalar görülmüştür.
Sitikolinin, iştah kontrolünde potansiyel olarak yararlı olduğunu tespit edilmiştir.
Int J Eat Disord. 2010 Jan;43(1):6-13. doi: 10.1002/eat.20658
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19260039