S.S.S. | Sitikolin Nedir ?

S.S.S.

CEREBRAMAX®  son derece önemli  beyin ve bellek destekleri olduğu bilimsel ve klinik çalışmalarla kanıtlanmış,  geniş bir fayda yelpazesine sahip  SİTİKOLİN  ve  OMEGA 3(DHA)  içeren takviye edici gıdadır.

Normal beyin fonksiyonlarının korunmasına katkıda bulunur.

( Hafıza performansı, öğrenme yeteneğini geliştirme, hatırlama, odaklanma, psikomotor hız, sözel hafıza işleyişi, dikkat eksikliği, konsantrasyon eksikliği, unutkanlık, bilişsel gelişimin artırılması vb.)

SİTİKOLİN  ve  OMEGA 3(DHA) kombine (birlikte) kullanılmasının, öğrenme ve hafıza yeteneğini geliştirmede SİNERJİK etki gösterdiği klinik çalışmalarla tespit edilmiştir.

Nakazaki E et al. J Pharmacol Sci. 2019;139(4):319-324
LINK :  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1347861319300234

Yapılan klinik çalışmalarda, SİTİKOLİN düzenli olarak kullanıldığında  2. Haftadan (14 gün) itibaren olumlu etkileri tespit edilmiştir.

Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2018;118(12):11-18. doi: 10.17116/jnevro201811812111.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30698554

Hedeflenen amaç ve hazırlanma süresini göz önünde bulundurarak, kişi kendi karar vermelidir. Klinik çalışmalarda düzenli kullanımında  2. Haftadan (14 gün) itibaren etkili olduğu tespit edilmiştir.

Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2018;118(12):11-18. doi: 10.17116/jnevro201811812111.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30698554

Tavsiye edilen günlük miktarlarda kullanılmalıdır.
28 gün sitikolin takviyesi alan sağlıklı yetişkinlerde dikkat performansında  iyileşme sağlandığı tespit edilmiştir.
Food and Nutrition Sciences, 2012, 3, 769-773
LINK :  https://www.researchgate.net/publication/266169922

Tavsiye edilen miktarlarda kullanılmak suretiyle, CEREBRAMAX®’ın kullanım süresinde kısıtlama yoktur.  Kişi ihtiyacına ve kullanım amacına göre bir dönem sürekli, sonrasında  aralıklarla (gün aşırı) kullanabilir.

Sitikolinin  2 (iki) yıl ve daha uzun süreli kullanımının bilişsel kötüleşmeyi önlediği ve daha iyi bir yaşam kalitesi sağladığı bilimsel ve  klinik çalışmalarla tespit edilmiştir.

Int J Mol Sci. 2016;17(3):390.
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15005642

Çeşitli çalışmalardan ve toksikolojik çalışmalardan elde edilen kanıtlara dayanarak, sitikolin çocuk ve yetişkin popülasyonlarda kullanım için güvenlidir.
Natural Medicine Journal 2010;2(6):11-24.
LINK :   https://www.naturalmedicinejournal.com/journal/2010-06/citicoline-novel-therapeutic-agent-neuroprotective-neuromodulatory-and

Sitikolin ile tedavi edilen hiçbir hasta serisinde herhangi bir yan etki görülmemiştir, bu durum sitikolin ile tedavinin güvenliliğini göstermektedir.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171187

Sitikolin yapılan toksikolojik testlerle gösterildiği gibi, önemli bir sistemik kolinerjik etkisi olmayan ve iyi tolere edilen güvenli bir üründür.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171187

Sitikolin ve kolin, aynı dozlarda akut toksisite çalışmalarında karşılaştırılmıştır.
Yapılan toksisite çalışmalarının sonuçlarına göre, Kolin belirgin kolinerjik etki gösterirken, Sitikolin’in herhangi bir kolinerjik intoksikasyona neden olmadığı sonucuna varılmıştır.”

Agut J. et al. Arzneimittelforschung. 1983;33(7A):1016-8.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Agut+J.+et+al.+Arzneimittelforschung.+1983%3B33(7A)%3A1016-8. 

Sitikolinin bağımlılık yapma potansiyeli bulunmamaktadır.

Sitikolinin, Parkinson hastalığında, ilaç bağımlılıklarında ve alkolizmde ve bunun yanı sıra göz tembelliği (ambliyopi)  ve göz tansiyonunda (glokom) etkili olduğu gösterilmiştir.

Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171187

6 hafta sitikolin kullananların iştah derecelerinde anlamlı  azalmalar görülmüştür.

 Sitikolinin, iştah kontrolünde potansiyel olarak yararlı olduğunu tespit edilmiştir.

Int J Eat Disord. 2010 Jan;43(1):6-13. doi: 10.1002/eat.20658
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19260039

Sitikolin,  serbest radikallerin üretimini azaltabilirken glutatyon sentezini ve glutatyon redüktazın aktivitesini uyarmaktadır.
Natural Medicine Journal 2010;2(6):11-24.
LINK :   https://www.naturalmedicinejournal.com/journal/2010-06/citicoline-novel-therapeutic-agent-neuroprotective-neuromodulatory-and

Omega 3 (DHA) beyin dokusundaki serbest radikal oluşumuna karşı antioksidan olarak etkilidir.
Nakazaki E et al. J Pharmacol Sci. 2019;139(4):319-324
LINK :  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1347861319300234

Sitikolin ile yapılan çeşitli endikasyonlara ait klinik çalışmalarda risperidon (antipsikotik), sitalopram (antidepresan), rivastigmin ve diğer kolinesteraz inhibitörleri (Alzheimer ilaçları), nimodipin (kalsiyum antagonisti), levodopa gibi antiparkinson ilaçlarıyla ve kafein ile birlikte kullanımına ait herhangi bir istenmeyen/olumsuz ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Ayrıca bağımlılık ile ilişkili yararlı etkilerinin incelendiği çalışmalarda kokain, benzodiazepinler, barbitüratlar, alkol, opiatlar, fensiklidin, metamfetamin ve esrar gibi maddelerle birlikte kullanımına ait istenmeyen/olumsuz etkileşim bildirilmemiştir.(8-12)

Ghajar A et al. Hum Psychopharmacol. 2018; 33(4):e2662.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghajar+A+et+al.+Hum+Psychopharmacol.+2018%3B+33(4)%3Ae2662

Roohi-Azizi M et al. Clin Neuropharmacol. 2017;40(1):1-5.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roohi-Azizi+M+et+al.+Clin+Neuropharmacol.+2017%3B40(1)%3A1-5.

Gareri P et al. J Alzheimer Dis. 2017;56(2):557-565.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gareri+P+et+al.+J+Alzheimer+Dis.+2017%3B56(2)%3A557-565.

Castagna A et al. Clin Drug Investig. 2016;36(12):1059-1065.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castagna+A+et+al.+Clin+Drug+Investig.+2016%3B36(12)%3A1059-1065.

Bruce SE et al. Int J Food Sci Nutr. 2014 Dec;65(8):1003-7.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bruce+SE+et+al.+Int+J+Food+Sci+Nutr.+2014+Dec%3B65(8)%3A1003-7.

Alvarez XA et al. Methos Find Exp Clin Pharmacol. 1997;19(3):201-10.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alvarez+XA+et+al.+Methos+Find+Exp+Clin+Pharmacol.+1997%3B19(3)%3A201-10.

Cubells JM, Hernando C. Clin Ther. 1988;10(6):664-71.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cubells+JM%2C+Hernando+C.+Clin+Ther.+1988%3B10(6)%3A664-71.

Brown ES et al. Am J Psychiatry. 2015;172(10):1014-21.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown+ES+et+al.+Am+J+Psychiatry.+2015%3B172(10)%3A1014-21.

Wignall ND, Brown ES. Am J Drug Alcohol Abuse. 2014;40(4):262-8.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wignall+ND%2C+Brown+ES.+Am+J+Drug+Alcohol+Abuse.+2014%3B40(4)%3A262-8.

Brown ES, Gabrielson B. J Affect Disord. 2012 20;143(1-3):257-60.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown+ES%2C+Gabrielson+B.+J+Affect+Disord.+2012+20%3B143(1-3)%3A257-60.

Licata SC et al.J Addict Med. 2011;5(1):57-64.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Licata+SC+et+al.J+Addict+Med.+2011%3B5(1)%3A57-64.

Bracken BK et al. Pharmacol Biochem Behav. 2011;98(4):518-24.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bracken+BK+et+al.+Pharmacol+Biochem+Behav.+2011%3B98(4)%3A518-24.

Sitikolin’in kullanımının hipertansiyonu olanlarda olumlu etkilerinin olduğunun bildirildiği klinik bir çalışmada; Evre II hipertansiyonu olan 60 hastayı kapsayan  klinik çalışmada, sitikolin kullanmadan önce 140/90 mm Hg. olan ortalama  sistolik (büyük tansiyon) ve diyastolik (küçük tansiyon) kan basınçları, 4 haftalık sitikolin kullanılması sonucunda, 120/73 mm Hg.’ye olumlu ve önemli düşüşler sağlanılmıştır.

Nevrologiâ, Nejropsihiatriâ, Psihosomatika. 2014;6(3):43-48 DOI 10.14412/2074-2711-2014-3-43-48
LINK: https://doaj.org/article/4f6a27e876d34771a5feb03d1c990708

Sitikolinin glokom üzerinde olumlu etkileri bilimsel çalışmalarla tespit edilmiştir.
Sitikolin, glokomlu hastalarda retinal ve görme yolları fonksiyonunda iyileşme sağlamaktadır.
Ophthalmology. 1999;106(6):1126-34.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ophthalmology.+1999%3B106(6)%3A1126-34.

Oral yoldan verilen sitikolin glokom hastalarında görsel uyarılmış potansiyelleri iyileştirmektedir.
Med Sci Monit. 2003;9(3):PI24-8.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12640353

Çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmada, glokom tedavisi elektrofizyolojik yöntemlerle kaydedilen görsel sistemde fonksiyonel iyileşme ile sonuçlanmıştır. Glokom tedavisi olarak sitikolin gösterilmektedir.
J Neurosci Res. 2002;67(2):143-8.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J+Neurosci+Res.+2002%3B67(2)%3A143-8.

Sitikolinin retina doku kültüründe hasarlı retina ganglion hücreleri (RGH’ler) üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğunu gösterilmiştir.
Neuroreport. 2002;13(16):2109-11.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neuroreport.+2002%3B13(16)%3A2109-11.

Sağlam bir deneysel ve klinik çalışma geçmişi olan sitikolin, RGH’nin morfo-fonksiyonel değişikliklerinin meydana geldiği patolojilerde (Glokom) nöroprotektif stratejiler için çok umut verici bir molekül olarak kabul edilebilir.
Curr Neuropharmacol. 2018;16(7):919-932.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Curr+Neuropharmacol.+2018%3B16(7)%3A919-932.

Bu çalışma, sitikolin ile tedavinin kainik asit (KA) kaynaklı nörotoksisiteye bağlı retina hasarı üzerinde nöroprotektif etkisi olduğunu göstermektedir.
Exp Eye Res. 2005;81(3):350-8.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16129102

Sitikolinin, glokom hastalarında retinal ve kortikal biyoelektriksel yanıtları anlamlı ölçüde iyileştirdiğini gözlenmiştir. Bu durum, hipotansif tedavinin bir tamamlayıcısı olarak glokomun tıbbi tedavisinde sitikolin potansiyel kullanımını düşünülmelidir.
Doc Ophthalmol. 2005;110(1):91-102.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Doc+Ophthalmol.+2005%3B110(1)%3A91-102.

Sonuçlarımız non-arteritik iskemik optik nöropatili hastalarda oral sitkolinin yararlı etkisi olduğunu göstermektedir.
Eur J Neurol. 2008;15(5):465-74.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eur+J+Neurol.+2008%3B15(5)%3A465-74.

Sitikolin tedavisi, glokomatöz görme disfonksiyonunun stabilizasyonunu veya iyileşmesini sağlamaktadır. Bu sonuçlar sitikolinin glokomatöz hastalıktaki potansiyel nöroprotektif etkilerini göstermektedir.
Prog Brain Res. 2008;173:541-54.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Prog%20Brain%20Res%22%5BJournal%5D%20AND%202008%5BPDAT%5D%20AND%20173%5BVOL%5D%20AND%20541-54%5BPAGE%5D

Sitikolin takviyesinin glokomatöz progresyon oranlarını anlamlı ölçüde yavaşlatmaktadır.
Ophthalmologica. 2013;229(4):219-26.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=(%22Ophthalmologica%22%5BJournal%5D%20OR%20%22Bibl%20Ophthalmol%22%5BJournal%5D)%20AND%202013%5BPDAT%5D%20AND%20229%5BVOL%5D%20AND%204%5BISS%5D%20AND%20219-26%5BPAGE%5D

CEREBRAMAX® piyasada  Şurup ve Kapsül olarak iki farklı formda bulunmaktadır.
CEREBRAMAX® Şurup 4 -10 yaş grubu çocuklar ile 11 yaş ve üzeri yetişkinlerin kullanımı içindir.
Çocukların rahatlıkla içebilmesi  için kokusuz balık yağı ve doğal portakal aroması kullanılmıştır.
CEREBRAMAX®   Kapsül 11 yaş ve üzeri çocukların ve yetişkinlerin kullanımı içindir.

Yapılan çalışmalarda Sitikolinin 250 mg’ın altında alınan günlük dozlar etkili bulunmamıştır.
Sitikolinin faydalı etkisi için günde alınması gereken en düşük (en az) doz miktarı 250 mg dır.

CEREBRAMAX®   Kapsül  her bir kapsülde 250 mg Sitikolin içerir.
CEREBRAMAX®   Şurup  her bir 2,5 ml ölçekte 250 mg Sitikolin içerir.

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediğinde;

CEREBRAMAX® Kapsül’ün  11 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde günde 1(bir) kere 1(bir) kapsül yemeklerden sonra alınması  tavsiye edilir.

CEREBRAMAX® Şurup’un    4-10 yaş grubu çocuklar ile 11 yaş üzeri yetişkinlerde günde 1(bir)  kere 1(bir) ölçek (2,5 ml)  yemeklerden sonra alınması  tavsiye edilir.

CEREBRAMAX® 4 yaşından itibaren çocuklarda ve her yaş grubunda kullanılır

CEREBRAMAX®’ın  hamilelik ve emzirme döneminde kullanabilmesi için  doktora danışılmalıdır.

CEREBRAMAX® şeker içermemektedir.

CEREBRAMAX®’ın  içerisinde laktoz ve gluten bulunmamaktadır.

CEREBRAMAX® kapsülde kullanılan jelatin sığır kaynaklıdır.

Türkiye’de üretilmektedir. CEREBRAMAX® Farmaturk İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünüdür.

Türkiye tek yetkili satıcısı (distirübütörü) Gensu Pharma İlaç San ve Tic AŞ dir.

Selçuk Ecza Deposu,
As Ecza Deposu
İstanbul Ecza Kooperatifi
Bursa Ecza Kooperatifi
Nevzat Ecza Deposu
Güney Ecza Kooperatifi
ile anlaşması olan seçkin ECZANELERDEN satın alabilirsiniz.

Cerebramax’ı internet üzerinden sadece www.farmaturk.net resmi satış sitesinden kargo ücreti ödemeden satın alabilirsiniz.
www.farmaturk.net resmi satış sitesi dışındaki internet satış kanallarına itibar etmeyiniz.
www.farmaturk.net resmi satış sitesi dışındaki internet satış kanallarından aldığınız ürünlerde karşılaşabileceğiniz olumsuzluklarda, şirketimiz tarafından hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.

  1. kontrol.farmaturk.net adresine giriş yapınız.
  2. Satın aldığınız Cerebramax kutusunun kapağında yer alan, CEREBRAMAX Kontrol No’yu sorgulama alanına yazıp “Kontrol Et” butonunu tıklayınız.
  3. Sorgu sonrasında ürün orijinalliği hakkında ekranda bilgi mesajı görüntülenir.
  4. Kalite standartlarımız açısından ürün başına tek sorgu yapılır.
  5. Birkez sorgulanan ürün sistemden düşer bu nedenle ikinci kez sorgulandığında uygunluk verilmez.