Yaşlılık Kader Değil | Sitikolin Nedir ?

Yaşlılık Kader Değil

DİKKAT ARTIŞI
 40-60 yaş arası sağlıklı kadınlarda, sitikolinin dikkat odağı ve inhibisyon olmak üzere dikkatin iki yönünü arttırdığını göstermektedir.
Food and Nutrition Sciences, 2012, 3, 769-773
LINK :  https://www.researchgate.net/publication/266169922

 

YAŞA BAĞLI OLUMSUZ DEĞİŞİKLİKLERİ ÖNLER
Sitikolin uygulamasının, beyinde meydana gelen yaşa bağlı olumsuz değişikliklerin tersine çevrilmesinde kullanılabileceği tespit edilmiştir.
Psychopharmacology (Berl). 2002;161(3):248-54.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12021827

 

SÖZEL HAFIZANIN İŞLEYİŞİNE  OLUMLU ETKİ
Sitikolin hafızası  zayıf yaşlı bireylerde, sözel hafızanın işleyişine  olumlu yönde  yardımcı olmaktadır.
Arch Neurol. 1996 May;53(5):441-8.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8624220

 

HASTALIK SEYRİNİ DURDURMAKTADIR
Sitikolin  kognitif (bilişsel) puanlama ölçeğindeki skorları iyileştirirken, Alzheimer tipi senil demanslı hastalarda hastalık seyrini durdurmaktadır.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171187

 

Beyin elektriksel aktivite verilerinin bilişsel parametrelerle ilişkili olduğu erken başlangıçlı Alzheimer hastalarında sitikolin ile yapılan 1 aylık tedaviden sonra mental performansta anlamlı bir iyileşme görülmüştür.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1994;16(8):597-607.
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Franco-Maside+A+et+al.+Methods+Find+Exp+Clin+Pharmacol.+1994%3B16(8)%3A597-607.